វីដេអូជញ្ជាំង

 • អេក្រង់ LCD វីដេអូជញ្ជាំង

  អេក្រង់ LCD វីដេអូជញ្ជាំង

  1. គាំទ្រ 4K HD Play
  2. ការគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទ/កុំព្យូទ័រ
  3. ទំហំអេក្រង់៖ 43/46/49/55/65 អ៊ីញ (ស្រេចចិត្ត)
  4.Ultra-narrow border: 0.88/1.8/3.5/5.5mm (ស្រេចចិត្ត)
  5. វិធីសាស្រ្តដំឡើងបួន: គណៈរដ្ឋមន្ត្រី / ការឈរជាន់ / ការថែរក្សាផ្នែកខាងមុខ / ជញ្ជាំងម៉ោន
  6. ការតភ្ជាប់ខាងក្រៅបី៖ ឧបករណ៍បំបែក/ម៉ាទ្រីស/ដំណើរការ