គម្រោងសៀងហៃ

នៅខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ អ៊ឹងផ្លេនបានឈ្នះស្ថានីយបង្រៀនឆ្លាតវៃជាង ១០០០ ឈុតនៅតំបន់ផូដុងញូសៀងហៃដែលជាតំបន់ឈានមុខគេនៃការអភិវឌ្ឍការអប់រំក្នុងស្រុក។ ផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដល់សាលាបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាសំខាន់ៗរាប់សិបកន្លែងនៅតំបន់ថ្មីពុទ្ធឌុយ។ សាលាទាំងនេះស្ថិតនៅកម្រិតកំពូលទាក់ទងនឹងគុណភាពនៃការបង្រៀននិងកម្រិតសូហ្វវែរនិងផ្នែករឹងនៅក្នុងប្រទេសចិន។

htr (1)
htr (5)
htr (2)
htr (3)
htr (4)

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មករា - ០៩-២០២១