១០០ បន្ទះទទួលបានជោគជ័យនៅសាកលវិទ្យាល័យកាតា

ថ្មីៗនេះបន្ទះអេឡិចត្រូនិចអេចស៊ីអេសអាយអិលអេសអេសអេសអេសចំនួន ១០០ គ្រឿងត្រូវបានតំឡើងរួចរាល់នៅសាកលវិទ្យាល័យកាតា។ ប្រព័ន្ធបង្ហាញក្តារខៀននិងក្តារខៀនអេឡិចត្រូនិចប្រើកម្មវិធីបង្រៀននៅលើបន្ទះប៉ះអន្តរកម្មធ្វើឱ្យរូបភាពកាន់តែច្បាស់។

jty (1)
jty (2)
tyj

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មករា - ០៩-២០២១