ស៊េរីអប់រំ

  • Ingscreen Education Series Interactive Flat Panel Display

    Ingscreen Education Series Interactive Flat Panel Display

    Ingscreen Education series Interactive Flat Panel Display គឺជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញ 4K UHD ដើម, ការប៉ះ 20 ពិន្ទុក្នុងពេលដំណាលគ្នា, ប្រព័ន្ធពីររួមទាំងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 8.0 និងប្រព័ន្ធវីនដូស្រេចចិត្ត និងបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធីចែករំលែកអេក្រង់។ អាចបង្កើតបរិយាកាសបង្រៀនអន្តរកម្ម និងសហការគ្នា ធ្វើឱ្យសិស្សមានបទពិសោធន៍សិក្សារស់រវើក។ ហើយ​ក៏​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​គ្រូ​សន្សំ​សំចៃ​ការ​បង្រៀន​ដោយ​ការ​ស្កែន​កូដ QR ទៅ​កាន់​ឧបករណ៍​ណាមួយ។