ស៊េរីអប់រំ

  • Ingscreen Education Series Interactive Flat Panel Display

    អេក្រង់បង្ហាញរាងសំប៉ែតអន្តរកម្មអប់រំអេក្រង់

    អេក្រង់បង្ហាញរាងសំប៉ែតអប់រំបែបអន្តរកម្មគឺមានគុណភាពបង្ហាញ 4K UHD គុណភាពបង្ហាញ ២០ ដងក្នុងពេលដំណាលគ្នាប្រព័ន្ធពីររួមទាំងប្រព័ន្ធវីនដូ ៨.០ និងប្រព័ន្ធបង្អួចស្រេចចិត្តនិងបង្កើតកម្មវិធីចែករំលែកលើអេក្រង់។ បង្កើតបរិដ្ឋានបង្រៀនអន្តរកម្មនិងសហការធ្វើឱ្យសិស្សមានបទពិសោធរស់រវើក។ និងអនុញ្ញាតឱ្យគ្រូរក្សាទុកការបង្រៀនតិចជាងមុនដោយស្កេនលេខកូដ QR ទៅឧបករណ៍ណាមួយ។